Sondy
Sonda

Czy amerykański dolar względem pozostałych najważniejszych walut świata ma szanse istotnie się umocnić w 2010 roku?

 
63 % (-)
  NIE
37 % (-)
  TAK
 
Ta ankieta została zamknięta.
Głosowanie odbyło się w okresie
od 6 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.
Wywiad z ...

Krzysztof Spyra

Merrill Lynch

Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

IA RSS - Wywiady

Rynek jest overbanked...

15 marca 2004 r.

Rozmowa z Krzysztofem Spyrą, który już od ponad siedmiu lat pracuje w Merrill Lynch. W kraju bywa rzadko i podobno nieczęsto spotyka się "przy piwku" ze znajomymi z Polski, ale wie, jak wygląda ojczyzna Chopina widziana oczyma Zachodu. O bankach, kiosku Ruchu na Marszałkowskiej, ciągłych podróżach i braku czasu ...

Kim jest Krzysztof Spyra?


Polak, Ślązak...

No to jak to jest? W Londynie pracujesz od 7 lat - jesteś już bardziej Londyńczykiem czy wciąż jeszcze Ślązakiem?


Wiesz, czasami mam wrażenie, ze względu na dość częste podróże służbowe, tak naprawdę to jestem gdzieś pośrodku - a wiec trochę takim Holendro - Niemcem.

Co robisz w Merrill Lynch?


Pracuję w dziale "Investor Client Group" na stanowisku Vice President. Zajmuję się kilkoma krajami w Europie Centralnej, głównie Polską. Moja praca polega na współpracy z instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami w zakresie strukturyzowanych produktów finansowych. Bardziej dokładnie, współpraca ta obejmuje głównie transakcje oparte na instrumentach pochodnych w obszarze stóp procentowych, kursów walutowych, indeksów akcyjnych, oraz - rzadziej - tzw. commodities. Moim zadaniem jest rozpoznanie ewentualnych potrzeb finansowych klienta i - w idealnym przypadku - dopasowanie odpowiedniego instrumentu do tych potrzeb. Te potrzeby dzielą się generalnie na dwie grupy: finansowanie (w przypadku przedsiębiorstw, banków lub agencji rządowych) oraz inwestycje (wszystkie instytucje finansowe).

Jak na tle innych rynków, z którymi masz styczność, wypada rynek polski?


Pojemność rynku polskiego jest obecnie zdecydowanie dużo mniejsza niż w Europie Zachodniej, jest natomiast zdecydowanie większa niż w sąsiadujących krajach Europy Centralnej. Z drugiej strony, należy się spodziewać rozwoju tego rynku, głównie z uwagi na wzrost aktywności po stronie inwestycji. Polskie TFI, PTE oraz firmy ubezpieczeniowe, poszukując dodatkowej rentowności inwestycji, a także dywersyfikacji źródeł dochodów, coraz odważniej sięgają po bardziej złożone instrumenty finansowe. Na szczęście, w znakomitej większości przypadków, poszukiwania te nie są jedynie sztuka dla sztuki, ale są coraz częściej poprzedzone odpowiednią analizą ewentualnych korzyści i ryzyk związanych z możliwymi instrumentami finansowymi.

Jak często bywasz w Polsce?


Wtedy "kiedy jest taka potrzeba". W praktyce raz na ok. 2-3 tygodnie.

Jakie produkty mają w Twojej ocenie największą przyszłość na polskim rynku finansowym?


1. Lokalne ryzyko kredytowe 2. Ryzyko lokalnej stopy procentowej 3. Zagraniczne ryzyko kredytowe 4. FX

Jak postrzegasz konkurencję na rynku, na którym pracujesz?


Rynek jest "overbanked", jeśli chodzi o banki inwestycyjne. Stosunkowo ograniczona pojemność rynku sprawia, że konkurencja czasami zaczyna podważać ekonomiczne przesłanki określonych transakcji. Ale - z drugiej strony - konkurencja jest "zdrowa" i w związku z tym należy mieć nadzieję, że korzystają na tym klienci.

Jakie widzisz główne różnice pomiędzy produktami oferowanymi przez banki polskie a tymi, które są dostępne dla klientów w Londynie?


Odpowiem tak: Różnice, oceniając potencjał produktowy, są bardzo istotne. Różnice uwarunkowane możliwościami na polskim rynku - nieznaczne. Mam tu na myśli fakt, że na obecnym etapie rozwoju polskiego rynku, lokalni uczestnicy tego rynku wykorzystują stosunkowo niewielki procent możliwego wachlarza rozwiązań finansowych.

Czy jesteś zadowolony z tego, co robisz?


Tak. Jeżeli jednak miałbym rozwinąć wypowiedź, to przyznam, że chciałbym widzieć większą pojemność rynków, którymi się zajmują (Europa Centralna) i z niecierpliwością czekam na jeszcze bardziej dynamiczny ich rozwój.

Co w swojej pracy lubisz najbardziej?


Niezależność, skoncentrowana, odpowiedzialność, stosunkowo ograniczona biurokracja, otoczenie ludzi o podobnych celach.
  Drukuj  Drukuj  
 | 1 | 2 | Dalej  Dalej

www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes